MISJONSARBEID I PAKISTAN OG THAILAND

Misjon er Pinsekirken Filadelfia Tromsø sin hjertesak

Liv Marie W Jensen har lagt ned det meste av livet sitt som menighetens misjonær i Pakistan fra 1969 til 2008. Hun har undervist på bibelskole og yrkesskole, vært engasjert i et gedigent søndagsskolearbeid (som nå når 10 000 unger), og gjennom kurs/voksenopplæring bidratt til at mange tusen mennesker har lært å lese og skrive. Nå er hun pensjonert og aktiv blant annet i menighetens misjonsgruppe. 


Pakistan er en sentral nasjon i dagens verdenssituasjon - et land i rivende utvikling, men også med en stor fattigdom. Det er en nasjon med sterke kontraster og med en stor åpenhet for evangeliet. En nasjon med ytterliggående muslimer der den lille minoriteten kristne blir forfulgt og drept, og kirker og hele landsbyer brent ned. Norge har ikke lenger aktive misjonærer i landet. Men gjennom skandinavisk misjon fra 60-tallet er det bygget opp en sterk nasjonal pinsebevegelse med mange menigheter som når langt ut. I tillegg til evangeliserings- og menighetsarbeid drives det også skoleinternater, voksenopplæring, alfabetiseringsprogram, nødhjelp etter flom og katastrofe, jordmorkurs og mobilt helseteam. Pinsekirken Filadelfia Tromsø, underholder to nasjonale evangelister som driver menighetsbyggende nybrottsarbeid i to ulike regioner i Pakistan under svært vanskelige forhold. De blir truet på livet, og deres koner og barn utsatt for sterkt press. Men folk blir frelst og døpt.

Be gjerne for dem!  Personer i vår menighet bidrar også inn i mer sosiale prosjekter innenfor bevegelsen. Familien Hyttedalen har bodd flere år i Thailand og driver opplæring av kristne ledere i nabolandene (for øyeblikket bor de i Norge, men reiser dit flere ganger i året for å følge opp arbeidet). Et stort og strategisk viktig arbeid for Guds rike. Pinsekirken Filadelfia Tromsø støtter organisasjonen de er en del av "Free To Serve" med et årlig beløp. Familien Hyttedalen trenger også forbønn - så bli gjerne med å be for dem! 


I 2018 koblet Fila - ungdomsarbeidet vårt, seg på en nyplantning gjennom "Free To Serve" blant studenter og ungdommer midt i Bangkok sentrum! 

I vinterferien dro vi et team på 6 stk fra ungdomsarbeidet vårt på misjonstur til denne menigheten. Det ble en kjempespennende tur med mange nye inntrykk - og mange nye venner! Vi gleder oss til fortsettelsen! 

Vi ønsker å se brennende hjerter for å nå mennesker med det glade budskap der evangeliet enda ikke er forkynt, og vi har spesielt muslimene på våre hjerter. Også innvandrerne i Tromsø trenger Jesus. Vi trenger nye medarbeidere fra vår menighet både lokalt og globalt. 


Kjenner du at misjon trigger deg litt ekstra?

Menigheten vil gjerne sende egne misjonærer ut i tjeneste. Hvis du vil vite mer eller ønsker en prat om tjeneste i utlandet, så ta gjerne kontakt med oss!

 

450 50 757

Address: Søren Zakariassens gate 14, 9010 Tromsø

©2018 by Pinsekirken Filadelfia Tromsø