kors bakgrunn.jpg

HVEM ER VI?

PINSEKIRKEN FILADELFIA TROMSØ

Menigheten ble stiftet 20. Juni 1934. 
Pinsekirken Filadelfia er til for å sette mennesker og våre behov i kontakt med Gud og Guds ressurser.  Vi er først og fremst mennesker og sammen håper vi på å gjøre Tromsø litt varmere, og å hjelpe hverandre til å ta imot den kjærlighet Gud har for hvert eneste menneske. 

Gjennom ukentlige gudstjenester og møter inviteres du til undervisning, sang, bønn og fellesskap.  Dette hjelper oss til å leve som etterfølgere av Jesus i vår hverdag. Gudstjenestene våre varierer i uttrykk og form siden vi har forskjellige behov i ulike livsfaser og grupper. 

Menighetens trosgrunnlag bygger på pinsebevegelsens grunnsyn som har Bibelen som rettesnor og autoritet for liv og lære. Vi slutter oss til den apostoliske trosbekjennelsen. Les mer om hva vi står for på pinsebevegelsen.no 

Menighetens visjon er basert på Jesaja 54, 2-3 : ¨Gjennom menighetens egne gaver og tjenester skal Pinsekirken Filadelfia være en oase og en base for evangelisering i Nordland, Troms og Finnmark, og klart definerte mål i utlandet. ¨

Menigheten arbeider etter følgende målsetting: ¨Pinsekirken Filadelfia Tromsø skal gjøre Jesus Kristus hverdagsnær i Tromsø, og klart definerte mål i Nord-Norge og utlandet.¨ - Lukas 4, 18-19