SAMMEN BYGGER VI MENIGHET

Vi er alle sammen med å bygge menighet, på mange forskjellige måter. Hvor alle ressurser er til like stor velsignelse for oss.

Ønsker du å bidra, bygge menighet eller hjelpe til med noe?
Du må nødvendigvis ikke stå på scenen å forkynne - det er en mange andre oppgaver som er like viktig. For at gudstjenesten og andre samlinger skal gå rundt, så trenger vi mange ressurser og hjelp. Her er en beskrivelse av noen av oppgavene vi trenger hjelp til:

Piano B&W

L O V S A N G

Ønsker du å hjelpe til med lovsangen? 

Spiller du noen instrumenter, eller er du glad i å synge? Kanskje lovsang er noe for deg? Ta kontakt med oss! 

Handshake

V E R T S K A P

Vertskap består av oppgaver som å ønske velkommen i døren til gudstjenester, ansvarlig for kollekt og møteledere. Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer!

Pouring Coffee

K I R K E K A F F E

Liker du å bake, lage lunsj eller å bare stelle i stand en koselig kirkekaffe? 
Da kommer du til å like deg veldig godt hos oss! Vi blir glad for all hjelp vi kan få. Om du ønsker å ha kirkekaffe 1 gang i måneden eller 1 gang i halvåret, så er det til stor hjelp. Ta kontakt med oss om dette er noe for deg!

Making Music

T E K N I S K

Liker du knapper og duppe-dingser? Ønsker du å hjelpe oss med Power-Point, lyd og lys? Du får all opplæring du trenger, ingen bakgrunnskunnskap er nødvendig! Ta gjerne kontakt med oss!

Wooden sink

R E N G J Ø R I N G

Rengjøringshjelp er en stor gave å få! Dette setter vi utrolig pris på. 
Man jobber sammen i team så dette er et veldig sosialt arbeid - og noe som gleder veldig mange! Ta kontakt om du ønsker å vite mer!

Man listening to headphones

T O L K E T J E N E S T E

Kan du et annet språk enn norsk? Kunne du tenke deg å hjelpe andre å forstå?
- Hjelp oss å oversette våre gudstjenester, slik at de som har et annet morsmål enn norsk også kan få høre og forstå Guds ord når de kommer i kirka vår! Ta kontakt med oss om dette er noe du kunne tenke deg å være med på!